Privacybeleid


Wagenverhuur is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wagenverhuur houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wetgeving die hierop van toepassing is.

Welke gegevens worden verzameld? Wagenverhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom worden gegevens verzameld? Wagenverhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wagenverhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden gegevens bewaard? Wagenverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wagenverhuur hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Factuurgegevens worden bewaard conform de wettelijke verplichting van 7 jaar.
 • Klantgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na het laatste contact.

Delen van gegevens met derden: Wagenverhuur verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wagenverhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van gegevens:

Wagenverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wijzigingen privacybeleid:

Wagenverhuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens Wagenverhuur:

Wagenverhuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

Wagenverhuur

Sint-Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem 

[email protected]

+32 (0)493 00 00 00